top of page

Palvelut

Lasten ja nuorten fysioterapia edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. On tunnettava mm. lapsen normaali  psykomotorinen kehitys ja sen muutokset eri ikäkausina.
Fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen/nuoren kokonaisvaltaista kehitystä sekä mahdollistaa aktiivinen osallistuminen jokapäiväiseen elämään ja arjen toimintoihin. On tärkeää, että harjoiteltavat asiat siirtyvät arkeen mahdollisimman sujuvasti, arkea helpottaen. 
Lapsen/perheen toiveet, voimavarat ja elämäntilanne on huomioitava yksilöllisesti
Fysioterapiassa tehdään yhteistyötä asiakkaan, perheen, hoitavan tahon, päiväkodin/koulun ja muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa.
Fysioterapiaa voidaan toteuttaa toimipisteen lisäksi asiakkaan kotona, päiväkodissa, koulussa, hoitokodilla tai vaikka harrasteympäristössä.
Newborn Baby

Vauvaterapiassa terapeutti tutkii, arvioi ja ohjaa vauvoja, joilla motorinen kehitys on viiveistä tai esiintyy esimerkiksi poikkeavan kehityksen merkkejä.

Vauvaterapiassa annetaan ohjausta lasta hoitavalle aikuiselle vauvan käsittelystä niin, että se tukee vauvan motorista kehitystä.

Ohjausta annetaan mm. hoivasta, nostoista, kantamisesta ja vuorovaikutustilanteista. Näillä päivittäin huomioitavilla asioilla voidaan vaikuttaa edistävästi vauvan kehitykseen.

VAUVAT

Boy Playing in Bouncy Castle

Lapsen/nuoren fysioterapian tarve voi johtua monista eri syistä.

Syynä voi olla esim. tuki- ja liikuntaelinongelmat, traumojen jälkitila, kehitysviivästymä, neurologinen sairaus, CP-vamma, harvinaiset sairaudet.

Fysioterapialla vaikutetaan lapsen/nuoren toiminta- ja liikkumiskykyyn, auttaen lasta/nuorta kokemaan mahdollisimman monipuolisia ja normaaleja liikemalleja.

Kuntoutus on lapsen/nuoren ja perheen tarpeista lähtevää ja tavoitteet luodaan yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa.

LAPSET JA NUORET

Tiny Hands

NDT / Bobath terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen

kuntoutuksen lähestymistapa.

NDT on tapa tulkita ja analysoida yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä.

Lisää tietoa löydät mm.

www.ndt-yhdistys.fi

NDT / BOBATH

bottom of page